გენერალური

სასტუმროს სახელწოდება: VONRESORT Abant
სასტუმროს ტიპი: 3-ვარსკვლავიანი სასტუმრო
ქსელის კატეგორია: დამოუკიდებელი
ოფიციალური სახელწოდება: Petrokent Turizm A.Ş
საგადასახადო ადმინისტრაცია: Kavaklıdere
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 7290014411
ოთახების რაოდენობა: 60
მშენებლობის წელი: 2022
ტელეფონი: + 90 374 230 00 10
ფაქსის ნომერი: + 90 374 225 23 64
ელექტრონული მისამართი: [email protected]