დეტალები ადგილის შესახებ

კვადრატული საზომი ერთეული

340 sqm

ტევადობა

200